Aktualności

LOGO FPS

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Zdzięciole na Białorusi.
II. Etap prac ratowniczo-konserwatorskich w kościele z 1751 r. przy ołtarzu lewym w prezbiterium.

 

 Informujemy, że prace konserwatorskie w kościele w Zdzięciole będą kontynuowane.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.
Wysokość dotacji: 31 647,00 zł.

 

LOGO FPS Pełna konserwacja minbaru tatarskiego w Rejżach na Litwie.


Rozpoczęte zostały prace przy zabytkowym obiekcie w Rejżach.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Wysokość dotacji: 60 000,00 zł.

 

 

LOGO FPS Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Zdzięciole na Białorusi.
I. Etap prac ratowniczo-konserwatorskich w kościele z 1751 r.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł.
Pierwszy etap prac obejmuje rozpoznanie przyczyn zniszczeń, wykonanie badań materiałowych i zabezpieczenie odpadających elementów sztukaterii. Działania te mają charakter ratowniczy. Stan dekoracji sztukatorskiej jest w stanie awaryjnym. Rozwarstwiają się i odpadają elementy sztukaterii. Struktura tynków i wypraw jest lokalnie rozłożona, szczególnie do 170 cm od posadzki. Polichromie pierwotne przemalowane, są odspojone zmieniają charakter i wymowę wnętrza. Widoczne są zawilgocenia, kolonie pleśni i grzybów. Niezbędne są prace ratownicze, zaniechanie ich spowoduję utratę substancji zabytkowej.
W związku z tym pierwszy etap prac będzie polegał na wykonaniu ekspertyzy i obejmie następujące czynności:
1. Wykonanie odkrywek pasowych.
2. Lokalną konsolidację odspojonych i rozwarstwionych partii sztukaterii.
3. Lokalne podklejenie pierwotnych warstw barwnych.
4. Zdjęcie i zdeponowanie po zabezpieczeniu konserwatorskim odspojonych ciężkich elementów dekoracji sztukatorskiej.
5. Dokumentację prac.
Tymczasem przedstawiamy kilka zdjęć ukazujących stan aktualny wnętrza świątyni.

LOGO FPS

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z FUNDACJĄ PROMOCJI SZTUK

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) , informujemy, że:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach współpracy jest Fundacja  Promocji Sztuk , ul. Wolfkego 14 lok. 41, 01-494 Warszawa, KRS 0000458198. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich danych udostępnionych Fundacji. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem:
  – mail: fundacjapromocjisztuk@gmail.com,
  – telefonicznie: +48 660 680 914,
  – listownie: Fundacja Promocji Sztuk, ul. Wolfkego 14 lok. 41, 01-494 Warszawa.

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności:
– zawarcia i realizacji umów sprzedaży, zakupu oraz świadczenia usług (art. 6 ust. 1 RODO),
– działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora, (art. 6 ust. 1 RODO).
– dochodzenia i ochrony wzajemnych roszczeń

 1. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej, przez okres ich trwania, a następnie do czasu wycofania zgody .
 1. Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do celów związanych z zawarciem i realizacją umów sprzedaży, zakupu oraz świadczenia usług, działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora, dochodzenia i ochrony wzajemnych roszczeń, w tym jest niezbędne dla realizacji wymogów ustawowych nałożonych na Administratora.
 1. Dane będą udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, zadania ich sprostowania, do cofnięcia zgody lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 1. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda strony umów wymienionych powyżej ma również ona prawo ją cofnąć w dowolny sposób w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

LOGO FPS We czwartek 18 maja 2017 r. w odbędzie się „Koncert papieski” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej PSM II st. w Toruniu, dyrygent Piotr Dołęgowski.

„Koncert papieski” jest współfinansowany ze środków Miasta i Gminy Pelplin. Organizatorem wykonawczym jest Fundacja Promocji Sztuk.

Koncert włącza się w cykl „Koncertów Czwartkowych” od lat organizowanych w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, ul. bp. Dominika 11.

 Album „Wrota Miłosierdzia.
Z okazji wystawy „Wrota Miłosierdzia. Rzeźby prof. Gustawa Zemły” w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – w nowej siedzibie obok archikatedry warszawskiej, ul. Dziekania 1 – ukazał się album. Można go kupić w muzeum. Wstęp napisał bp Michał Janocha; książka prezentuje jeden z cyklów płaskorzeźb G. Zemły pt. „Caritas”. Reprodukcje 15 płaskorzeźb drukowane są w naturalnej wielkości. W uzupełnieniu zobaczyć można także zdjęcia wybranych rzeźb, które pokazywane są na wystawie.
Okladka Caritas_internet
Format 22,5 x 35 cm,
32 strony,
ISBN 978-83-941656-2-8. Cena 15 zł.

 

 

 

 

 

LOGO FPSWystawa „Wrota Miłosierdzia. Rzeźby Gustawa Zemły” w nowej siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na Starym Mieście trwać będzie do końca października 2016 r.

Prezentuje ona unikalny cykl płaskorzeźb prof. G. Zemły pt. „Caritas” (15 tablic z brązu) oraz poprzedzające go w czasie cykle „Wrota do przeszłości”, „Droga Krzyżowa” i „Ave Maria”. Płaskorzeźby – (jest ich 66, powstały w latach 1998-2012) – są niezwykle wartościowym przykładem współczesnej sztuki polskiej, sięgającej do tematyki biblijnej i historii Kościoła. Cykle składają się z tablic o wym. ok. 20 x 30 cm. Są bardzo ekspresyjne, wręcz malarskie, swą wyrazistością formalną i tematyczną pozostawiają niezatarte wrażenie. Prezentowane są stosunkowo rzadko. Są  nawiązaniem do wielkich przedstawień rzeźbiarskich realizowanych na drzwiach do świątyń (np. drzwi gnieźnieńskie, płockie). Jednocześnie goście muzeum będą mieli okazję poznać kameralną twórczość rzeźbiarza powszechnie znanego z realizacji monumentalnych, np. pomników Powstań Śląskich, Monte Cassino, Polegli Niepokonani itp.

Ten typ twórczości Zemły reprezentuje kilkanaście rzeźb pełnoplastycznych, nawiązujących tematycznie do cyklów płaskorzeźb. Na uwagę zasługuje model pomnika  Jana Pawła II, gipsowy portret kardynała Stefana Wyszyńskiego, (który być może doczeka się odlewu w brązie), polichromowany, patynowany gipsowy portret Matki Teresy z Kalkuty oraz imaginacyjny portret Piłata, będący jednocześnie autoportretem artysty. Wyjątkowa jest też podobizna mistrza rzeźbiarzy – Michała Anioła – także zwykle nie pokazywana publiczności.

Wystawie towarzyszy album, w którym w naturalnej wielkości reprodukowane są płaskorzeźby z cyklu „Caritas”. Wstęp do książki napisał bp Michał Janocha. Książkę można będzie kupić w Muzeum.

Ekspozycja i album przygotowane zostały w Roku Miłosierdzia. Można mieć także nadzieję, że przybywający do Warszawy uczestnicy Światowych Dni Młodzieży zainteresują się wystawą. Zachęcamy parafie przyjmujące pielgrzymów, biura obsługi turystów i przewodników do włączenia wystawy w program zwiedzania Stolicy.

Wystawa w MAW (ul. Dziekania 1, 00-279 Warszawa – przy Katedrze) czynna jest:
wtorek-piątek: 12.00–18.00, sobota-niedziela 12.00–16.00 – do końca września br.
Informacje, zapisy: tel. +48 22 621 34 14, e-mail: muzeum@maw.art.pl, www. maw.art.pl

Informacja o Autorze:

Kazimierz Gustaw Zemła urodził się w Jasienicy Rosielnej na Rzeszowszczyźnie 1 listopada 1931 r. W latach 1952-1958 studiował w warszawskiej ASP. Od ukończenia studiów do 2002 r. pracował jako wykładowca na macierzystej uczelni. Twórczość rzeźbiarską Zemły charakteryzuje bardzo silne poczucie dramatyzmu oraz metaforyczność i symboliczny charakter formy. Pomniki: „Powstańców Śląskich” w Katowicach (1967), „Polegli Niepokonani” w Warszawie (1973), „Czynu Polaków” w Szczecinie (1979), „Monte Cassino” w Warszawie (1999), „H. Sienkiewicza” w Łazienkach (2000), oraz zespół 40 rzeźb sakralnych wykonanych dla kościoła w Mistrzejowicach (1980-1990) to dzieła dla autora bardzo ważne, sumujące doświadczenia wieloletniej pracy rzeźbiarskiej. Artysta miał ponad 65 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w ponad 20 wystawach międzynarodowych i 55 wystawach krajowych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

 

LOGO FPS W Pelplinie powstanie stała Galeria Sztuki Współczesnej.
Fundacja Promocji Sztuk będzie w tym przedsięwzięciu brać udział. Dołączymy się do „komponowania” zbiorów Galerii.
Będzie to ważne miejsce na mapie polskiej kultury naszych czasów – stanie się wartościową ofertą dla licznie odwiedzających Pelplin turystów, miłośników piękna i sztuki z Polski i zagranicy, którzy odwiedzają najcenniejszy zabytek Pelplina – katedrę. Liczymy, że zainteresują się także naszym projektem.

LOGO FPS    www.stanislawkulon.pl
Strona już działa!
Mamy nadzieję, że  miłośnicy twórczości prof. Stanisława Kulona będą mogli u nas poznać jego dzieła.
Finansowego wsparcia udzielił nam Powiat Warszawski Zachodni. Dziękujemy.
stanisław-kulon (1)

 

 

 

 

 

LOGO FPS

www.januszkaczmarski.pl

Czynna już jest strona prezentująca twórczość wybitnego polskiego malarza Janusza Kaczmarskiego. Zapraszamy.

wwwkaczm

 

LOGO FPS

www.gustawzemla.pl
Uruchomiliśmy stronę internetową www.gustawzemla.pl, która prezentuje twórczość prof. Gustawa Zemły, autora wielu pomników, przejmujących rzeźb kameralnych i płaskorzeźb. To pierwszy etap, szerzej zamierzonego projektu promującego twórcze dokonania jednego z najwybitniejszych polskich współczesnych rzeźbiarzy. Zapraszamy.

 

LOGO FPSJerzy Nowosielski w Pelplinie – wystawa czynna była do 11 lutego 2015 r.

Prezentowane na wystawie dzieła Jerzego Nowosielskiego pochodzą z okresu pracy nad polichromią kościoła w Wesołej. Są jednocześnie projektami, szkicami zrealizowanych potem polichromii  jak i wyrazem poszukiwań rozwiązań przestrzennych, kolorystycznych i ideowych nierzadko konkretyzujących się podczas rozmów z księdzem Stefanem Wysockim, ówczesnym proboszczem parafii w Wesołej, do dziś troszczącym się o jego spuściznę i pamięć o nim. Kameralna wystawa prezentowana w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie jest więc, w pewnym sensie,  wyrażonym w sztuce zapisem czasu tworzenia i poszukiwań.
Dzisiejszemu widzowi daje szansę, by dał się olśnić.

LOGO FPSOd 16 października do 14 listopada 2014 r. w sali wystawowej Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, ul. Zamkowa 4 czynna była wystawa płaskorzeźb i rzeźb prof. Gustawa Zemły pt. „Między przeszłością a przyszłością”. Ekspozycja zorganizowana została z inicjatywy Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej działającym przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

LOGO FPS 

 

 

W dniu 21 września 2014 r., godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Kociewskiej odbył się koncert muzyki gitarowej w wykonaniu Krzysztofa Meisingera. Jego organizatorami byli: Prezydent Miasta Starogard Gdański i Fundacja Promocji Sztuk.  (Koncert w ramach cyklu „Kameralnie w Muzeum”).

 

PROGRAM KONCERTU:
Fernando Sor – Wariacje na temat Mozarta op. 9
Francisco Tarrega – Fantazja na tematy z opery „La Traviata”
Agustin Barrios – Julia Florida
Aleksander Tansman – Cavatina
Carlo Domeniconi – Koyounbaba
Astor Piazzolla _ Milonga del Angel

 Krzysztof Meisinger – (ur. w 1984 r.) w opinii wielu krytyków muzycznych, jak i melomanów, jest jednym z najbardziej fascynujących i charyzmatycznych współczesnych gitarzystów klasycznych. Największy wpływ na jego rozwój mieli tacy pedagodzy i autorytety jak: Bolesław Brzonkalik, Piotr Zaleski, Aniello Desiderio (Włochy) oraz Christopher Parkening (USA). Jest zwycięzcą i laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów.
Występuje w kraju i za granicą grając recitale solowe, muzykę kameralną. Występuje między innymi  z Academy of St Martin in the Fields, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”, Philharmonia Quartet Berlin, Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej Ukrainy, Orkiestrą Kameralną „Leopoldinum”, „Capellą Bydgostiensis”, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną u boku wybitnych dyrygentów takich jak: Agnieszka Duczmal, Wojciech Michniewski, Krzysztof Urbański, Michał Klauza, Monika Wolińska, Paweł Kotla czy Massimiliano Caldi.
Jego nagrania otrzymują liczne wyróżnienia i znakomite recenzje światowej krytyki. W chwili obecnej ukazał się jego kolejny album nagrany w słynnym Abbey Road Studio z orkiestrą Academy of St Martin in the Fields, który został wydany przez firmę Orfeus Music, a później przez belgijskie wydawnictwo Outhere Music/Fuga Libera. Nosi tytuł „Melodia Sentimental”, jest poświęcony w całości muzyce Heitora Villi-Lobosa.

Krzysztof Meisinger gra na gitarze zbudowanej przez Rogera Allana – „Hauser Model” i strunach Augustine.

 

 

plaskorzezby-kulon-2014-mail LOGO FPSWystawa „Stanisław Kulon – Świadectwo 1939-1946. Płaskorzeźby″ w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej.
4 września-16 października 2014 r.

 

 

Mamy nadzieję, że ta wartościowa artystycznie i przejmująca wystawa spotka się z zainteresowaniem publiczności.
Podczas wernisażu z udziałem JE Stanisława kard. Dziwisza obecny był Autor płaskorzeźb – prof. Stanisław Kulon. Dyrektor Muzeum, ks.dr Andrzej J. Nowobilski zaprezentował twórczą sylwetkę Profesora.
W czasie otwarcia wystawy obecny był także p. Piotr Szubarczyk, autor książki „Czerwona Apokalipsa”, opublikowanej przez Wydawnictwo AA z Krakowa i Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy z Warszawy.

 

Czerwona apokalipsa_okladka DRUK.indd
Piotr Szubarczyk – „Czerwona Apokalipsa”. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę i jej konsekwencje

(Wydawnictwo AA i Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy)

Jest to historyczna opowieść o kulisach sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. Autor – ceniony  historyk i publicysta – relacjonuje przebieg najważniejszych wydarzeń z września 1939 r. na wschodzie kraju oraz intensywnej eksterminacji obywateli Rzeczypospolitej w sowieckiej zonie okupacyjnej, szczególnie do lata 1942 r., czyli do momentu wyjścia żołnierzy gen. Władysława Andersa z nieludzkiej ziemi. W książce przedstawiono kulisy wydarzeń poprzedzających agresję (zwłaszcza okoliczności zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow) oraz jej dramatyczne konsekwencje: aresztowania, zbrodnie wojenne, współpracę hitlerowców i sowietów przy eksterminacji Polaków, sowieckie zbrodnie więzienne i marsze śmierci, zagładę polskich oficerów w Katyniu, zbrodnicze deportacje oraz liczne prześladowania wymierzone w Kościół katolicki i polską inteligencję. Przypomina prawdę historyczną, która przez długie lata była przed Polakami ukrywana i zakłamywana. Nawet teraz wiele faktów wciąż zdumiewa i zaskakuje.

Znakomita książka, którą czyta się jednym tchem!

W książce zamieszczono również kolorowe reprodukcje 33 płaskorzeźb prof.Stanisława Kulona – pochodzącego z Kresów wybitnego artysty i wykładowcy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – przedstawiających jego doświadczenia z deportacji w głąb Rosji sowieckiej.
Prezentacja książki miała miejsce podczas wernisażu wystawy płaskorzeźb prof. Stanisława Kulona „Świadectwo 1939-1946” w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej.

 

 

MuzeumKONCERTY-plakatA3.cdr LOGO FPSPrezydent Miasta Starogard Gdański i Fundacja Promocji Sztuk zapraszają na cykl koncertów muzycznych do Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (ul. Boczna 2) pt. „Kameralnie w Muzeum”.
Koncerty odbędą się 22 czerwca, 21 września, 16 listopada i 14 grudnia w siedzibie Muzeum, zawsze o godzinie 17.00.

Pierwszy koncert wypełnią utwory muzyki barokowej w wykonaniu Lucyny Białas (sopran), Anny Wiktorii Swobody (lutnia teorba) i Karoliny Jesionek (traverso). Repertuar zespołu obejmuje barokowe dzieła instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne o charakterze świeckim i religijnym. ,,La Folia Ensemble” brała udział m.in. w koncertach organizowanych przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki-SILESIA, w ramach Wystaw Szlaku Malarstwa Barokowego im. F. A. Sebastianiego na Śląsku ,,Śląski Tiepolo”, Śląskiego Festiwalu Bachowskiego organizowanego przy współudziale Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Festiwalu Organowego Ziemi Bieruńsko-Ledzińskiej oraz szeregu koncertów na terenie całego kraju. Zespół jest organizatorem cyklu koncertów – Spotkania z Muzyką Dawną – propagujących instrumenty barokowe wśród podopiecznych Szkół Muzycznych na Śląsku.

 

 LOGO FPSFundacja Promocji Sztuk użyczy materiału ilustracyjnego (cykl płaskorzeźb prof. Stanisława Kulona – „Świadectwo 1939-1946″) do publikacji autorstwa Zofii Bladowskiej, pt. „Sybir na zawsze w pamięci…”  przygotowywanej przez Bibliotekę w Lęborku.
Gratulujemy inicjatywy, która przyczynia się do zachowania pamięci historycznej.

 

 

 

LOGO FPS

WYSTAWA TKANIN Prof. WOJCIECHA SADLEYA.Całuny”.
Ekspozycja trwała do 30 kwietnia 2014 r.  w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.
Obejmowała 12 prac z cyklu „Całuny”. Wernisaż ekspozycji miał miejsce podczas pelplińskiego Koncertu Czwartkowego w Muzeum Diecezjalnym. Podczas koncertu i wernisażu obecny był Autor. Muzeum Diecezjalne wydało folder, dostępny bezpłatnie.


Wojciech Sadley urodził się 3 kwietnia 1932 r. w Lublinie, tam też uczęszczał do Konserwatorium Muzycznego. W 1954 r. uzyskał dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w 1959 r. dyplom na Wydziale Malarstwa. W latach 1960-1968 pracował w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, zaś w 1968 r. został wykładowcą na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, w której od 1973 r. kierował Katedrą Tkaniny Eksperymentalnej. W roku 1983 uzyskał tytuł profesora. W 1988 r. został wykładowcą również na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu, w której prowadzi Katedrę Malarstwa.
Laureat wielu krajowych i zagranicznych wyróżnień, nagród i odznaczeń, m.in. srebrny medal na 8. Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi. Jeden z gigantów współczesnej sztuki polskiej. Jako wszechstronny twórca brał udział w 200 wystawach indywidualnych (w tym 50 w Polsce)oraz w 500 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.
Uprawia rysunek, malarstwo, collage, witraż, tkaninę unikatową i eksperymentalną oraz kompozycję przestrzenną.
Jest Artystą głębokiej refleksji i dyscypliny twórczej. Pełen realizmu życiowego i duchowej mądrości. Jego twórczość tradycyjna i nowatorska zarazem poszerza horyzonty poznania. Jest czytelna i inspirująca nie tylko dla koneserów. Patrząc na Dzieło Wojciecha Sadleya odnosimy wrażenie zatrzymania się w domu; własnym domu.

INTERNETOWY ALBUM MONOGRAFICZNY. Twórczość Prof. Gustawa Zemły.
100_1732

LOGO FPSDzięki prywatnej dotacji rozpoczął się pierwszy etap prac nad przygotowaniem internetowego albumu prac Profesora Gustawa Zemły. Publikacja będzie składać się z kilku części. Jedną z nich będzie katalog wszystkich prac Profesora. Kolejne będą ilustrować poszczególne cykle i grupy tematyczne. Zapraszamy na stronę internetową: ww.gustawzemla.pl

 

LOGO FPS WYSTAWA. Prof. Stanisław Kulon – „Świadectwo 1939-1946. Płaskorzeźby”
– Pelplin, październik-styczeń 2013

Prof. Stanisław Kulon nazywany jest nierzadko współczesnym Witem Stwoszem. Jest rzeźbiarzem tworzącym w drewnie.

Cykl 33 reliefowanych, barwionych sosnowych tablic jest przejmującą, artystyczną opowieścią o ludzkim, jednostkowym wymiarze doświadczania historii.

Wraz z rodziną kilkuletni Stanisław Kulon został wywieziony na Ural. Tam zmarli jego rodzice i troje rodzeństwa. Poprzez sowieckie domy dziecka, przyszły profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych wrócił do Polski. Część jego twórczości jest świadectwem o ówczesnych doświadczeniach. Ich zapis ma charakter uniwersalny i wysokie walory artystyczne.
W  końcu października 2013 r. otworzymy w Pelplinie premierowy pokaz wspomnianych tablic, któremu nadaliśmy tytuł „Świadectwo”.
Wystawie będzie towarzyszył katalog, w którym zostaną pokazane wszystkie tablice.
09_S_P1020016-kadr13_S_P1020008_kadr16_S_P1020003_kadr

 

 

 

 

 

 

 

Katalog –  „Świadectwo 1939-1946. Płaskorzeźby” ISBN 978-83-926749-3-1
Format: 16,5×23,5 cm; stron: 48. Cena: 10,00 zł
Książkę zamówić można mailem: biuro@biuropromocjisztuk.pl

LOGO FPS  WYSTAWA rzeźb Prof. Gustawa Zemły na KUL
8 grudnia 2013 r. w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mieliśmy nadzieję otworzyć, z okazji rocznicy powstania KUL, wystawę rzeźb prof. Gustawa Zemły. Niestety, ze względów organizacyjnych, leżących po stronie KUL wystawa nie dojdzie do skutku. Dziękujemy za zaangażowanie i kompetentną współpracę p. Iwonie Pachcińskiej z Muzeum Historii KUL.

LOGO FPS WYSTAWA Prof. Gustaw Zemła – Płaskorzeźby
W Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie od 13 czerwca do 16 września 2013 r. czynna będzie wystawa płaskorzeźb prof. Gustawa Zemły.
Ekspozycja, realizowana przez Fundację Promocji Sztuk, będzie pokazem 70 prac Gustawa Zemły wieńczących ponad 50 lat Jego pracy twórczej. Wiodąca linia narracyjna oparta jest na 4 cyklach: „Stary Testament – wrota do przeszłości”, „Droga krzyżowa – wrota do raju”, „Ave Maria” i „Caritas – Uczynki Miłosierdzia”. Są one refleksją nad istotą człowieczeństwa, relacją jednostki i zbiorowości do Boga, wartości uniwersalnych i humanistycznych. Wybrane dzieła ukazują dramat ludzkiego losu, a zarazem jego wielkość i piękno. Są twórczym świadectwem przezwyciężania ograniczeń i jednocześnie wpływu, jaki życie i świat pozostawiają w ludzkim doświadczeniu. Twórczość Gustawa Zemły należy do najwybitniejszych przejawów sztuki współczesnej o uniwersalnej i chrześcijańskiej wymowie oraz najwyższych walorach artystycznych.

Z okazji wystawy wydany został album – „Gustaw Zemła. Płaskorzeźby. Wrota do przeszłości, Droga krzyżowa , Caritas, Ave Maria”, który zamawiać można mailem:biuro@biuropromocjisztuk.pl. Cena: 35,00 PLN + koszt wysyłki.

Wystawa zorganizowana w ramach Jubileuszu 85-lecia Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie.


źródło fotografii z otwarcia wystawy: http://tczew.naszemiasto.pl