CEL

LOGO FPS 

Fundacja Promocji Sztuk istnieje od wiosny 2013 r.

Celem Fundacji jest promowanie i animacja wszelkich przejawów historycznej i współczesnej artystycznej działalności twórczej oraz inicjatyw o charakterze kulturowym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • promowanie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą,
  • promowanie młodych twórców,
  • działania na rzecz zabezpieczenia i konserwacji dzieł sztuki, szczególnie kolekcji pozostających w zbiorach prywatnych, 
  • organizowanie i udział w imprezach promujących artystów także zagranicznych,
  • organizowanie wystaw, koncertów,  wernisaży prac twórców w kraju i za granicą,
  • propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturowej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji plastycznej i podnoszącej ogólny poziom wiedzy i kompetencji,
  • propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturowej w systemie edukacji pozaszkolnej na wszystkich poziomach,
  • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  • fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży oraz młodym twórcom i działaczom kultury,
  • działania związane z funkcjonowaniem „Galerii Sztuka”.