WSPARCIE

LOGO FPS

Liczymy na Państwa wsparcie finansowe.

Realizacja podjętych przez Fundację Promocji Sztuk zadań uzależniona jest – nim będziemy mogli w pełni rozwinąć działalność gospodarczą – od darowizn, dotacji i innego rodzaju pomocy finansowej lub rzeczowej.

Wpłat można dokonywać na konto: Bank Credit Agricole S.A. 90 1940 1076 3130 9828 0000 0000
Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe Fundacji.

Darczyńcy (osoby fizyczne) mają możliwości odpisu od podstawy opodatkowania (nie więcej niż do 6% uzyskanego dochodu) kwoty darowizny. Odpisu tego można dokonać, jeśli obdarowana organizacja prowadzi działania w sferze pożytku publicznego, tj. w sferze zadań publicznych (nie jest konieczne posiadanie statusu OPP) – tak jest w przypadku Fundacji Promocji Sztuk. Warunkiem dokonania odpisu podatkowego jest dokonanie darowizny przelewem i w danym roku podatkowym.

Prosimy o pomoc. Polska sztuka na nią zasługuje. My wszyscy zasługujemy na polską sztukę i jesteśmy za nią odpowiedzialni.