2017, 21 IX-4 XI. Warszawa, Galeria Opery Narodowej