Biografia

Prof. Stanisław Kulon urodził się w 1930 r. w Sobiesku na Kresach Wschodnich. W 1940 r. wraz z rodziną został wywieziony przez Sowietów na Ural, skąd – utraciwszy tam rodziców i trójkę rodzeństwa – wrócił w 1946 r. do Polski. Początkowo przebywał w Domu Dziecka w Sopocie, następnie kształcił się pod kierunkiem prof. Antoniego Kenara w zakopiańskim Liceum Technik Plastycznych, które ukończył w 1952 r. W latach 1952-1958 studiował na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. Ludwiki Nitschowej i prof. Mariana Wnuka. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1958 r. Następnie do roku 1960 był asystentem w pracowni prof. L. Nitschowej. W latach 1988-2000 był profesorem wydziału rzeźby. Obecnie, na emeryturze, tworzy nadal.