Biografia

Prof. Kazimierz Gustaw Zemła urodził się w Jasienicy Rosielnej na Rzeszowszczyźnie 1 listopada 1931 r. W latach 1952-1958 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od ukończenia studiów do 2002 r. pracował jako wykładowca na macierzystej uczelni.
Twórczość rzeźbiarską G. Zemły charakteryzuje bardzo silne poczucie dramatyzmu oraz metaforyczność i symboliczny charakter formy. Jest autorem monumentalnych pomników; pierwszym z nich było upamiętnienie powstań śląskich, powstałe w Katowicach w 1967 r., licznych rzeźb kameralnych i płaskorzeźb. Artysta miał ponad 60 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w 20 wystawach międzynarodowych.
Obecnie, na emeryturze, wciąż tworzy.