Historia

Tu przypominamy nasze najważniejsze przedsięwzięcia do 2019 r. włącznie. Strona w realizacji.

Listopad 2019.
Otworzyliśmy i przygotowaliśmy wystawę malarstwa Janusza Lewandowskiego pt. “Widnokręgi”.
Było to spotkanie ze sztuką ekspresyjną, piękną i przemyślaną oraz przeżytą; niewątpliwie zapisującą się we współczesności i historii. Malarstwo Janusza Lewandowskiego wynika z tradycji polskiego malarstwa historycznego, wrażliwego na kulturę europejską – i zarazem je przekracza. Jest proste, jednoznaczne i jednocześnie trudne, wymagające odwagi by w nim się zagłębić. Powiedzieć by można, że Artysta nie żywi złudzeń, co do ludzkiego losu, ale jest jednocześnie dziecięco ufny. Możemy się z Nim i przestrzenią, którą nam ofiaruje – zaprzyjaźnić.Piękno jego dzieł ma cechę nadprzyrodzoną.

Październik 2019.
We współpracy z Zarządem Terenów Publicznych m.st. Warszawy koordynowaliśmy konsultacje autorskie prof. Stanisława Kulona, autora trzyelementowego pomnika “Chwała saperom” na Czerniakowie w Warszawie. Konserwacja jednego z elementów pomnika, umieszczonego w nurcie Wisły, wykonanego z betonu, mającego blisko 7 m wysokości przywróciła mu oryginalny wygląd, ratując przed katastrofą.
Na zdjęciu fragment monumenty podczas konserwacji.

Październik 2019.
Przygotowaliśmy od strony formalnej przekazanie do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej rzeźb autorstwa prof. Gustawa Zemły. Jako depozyt prace wzbogaciły stałą ekspozycję. Początkowo były pokazywane w formie wystawy czasowej.

Maj 2019.

Pełna konserwacja minbaru tatarskiego w Rejżach na Litwie.
Rozpoczęte zostały prace przy zabytkowym obiekcie w Rejżach. Prace dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Maj 2019.

Rozpoczęliśmy przygotowania do wystawy dokumentującej działalność twórczą Andrzeja-Ludwika Włoszczyńskiego – projektanta książek, autora ilustracji książkowych i prasowych, projektanta znaków i logotypów, inicjatora projektu “Orli dom”, wykładowcę identyfikacji wizualnej. Wystawa “50/70” zorganizowana będzie z okazji 50 rocznicy pracy artystycznej i 70. życia.

Kwiecień-maj 2019.
W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu przygotowaliśmy wystawę rzeźb kameralnych Prof. Gustawa Zemły (5 kwietnia-5 maja 2019 r.). Pokazaliśmy ponad 20 prac reprezentatywnych dla tej sfery twórczości Profesora. Wystawę otwierał “Autoportret” – rzeźba w brązie z 1972 r. – zamykał zaś “Autoportret in statu nascendi” z 2019 r. – praca w plastelinie, w trakcie powstawania – na zdjęciu.

Marzec-kwiecień 2019.
Zorganizowaliśmy wystawę grafik Marka Jaromskiego. Wystawa nosiła tytuł “Niebieska trumna”.

Marzec 2019.
Wystawa “Bogu i Ojczyźnie” została przedłużona do 10 marca 2019 r.

11 grudnia 2018.
Otworzyliśmy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wystawę “Bogu i Ojczyźnie”. W syntetyczny sposób przybliżyła ona rolę Kościoła w odzyskiwaniu Niepodległości. Na wystawie pokazaliśmy interesujące dokumenty i pamiątki. Wystawie towarzyszyła książka.
Spodziewanego dofinansowania z MKiDN nie otrzymaliśmy.

Grudzień 2018.
Rozpoczęliśmy przygotowanie do pokazu rzeźb Prof. Gustawa Zemły w Galerii Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.
Na zdjęciu: “Dotyk czasu”, 2000, brąz.

Październik 2018.
Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuacje prac konserwatorskich w kościele w Zdzięciole na Białorusi.
Na zdjęciu: jeden z historycznych detali wymagający prac ratowniczych.

Październik 2018.
Przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. “Pełna konserwacja minbaru tatarskiego w Rejżach na Litwie.
Na zdjęciu: fragment polichromii przed konserwacją.

Wrzesień-październik 2018.
Opracowaliśmy koncepcję wystawy pt.”Niebieska trumna” prezentującej prace p. Marka Jaromskiego.

Czerwiec-październik 2018.
Podjęliśmy współpracę z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w związku z przygotowaniem projektu i wykonaniem tablicy pamiątkowej poświęconej abp. Józefowi T. Teodorowiczowi do archikatedry warszawskiej.
Na fotografii: portret Arcybiskupa ze zbiorów Archiwum Kapucynów w Zakroczymiu.

Czerwiec 2018.
Przeprowadziliśmy wstępne ustalenia dotyczące konserwacji obrazu Jacka Malczewskiego “Wizja Ezechiela” z 1909 r.

Maj 2018.
Wstępnie, we współpracy z Dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciechem Fałkowskim, został opracowany pomysł prezentacji obrazu J.H. Rosena – “Polska – Matka świętych, tarcza chrześcijan” z 1936 r.
Obraz wymagał konserwacji.

Kwiecień-październik 2018.
W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – przeprowadzony został I etap prac ratowniczo-konserwwatorskich w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zdzięciole na Białorusi z 1751 r.

Styczeń-wrzesień 2018.
Trwały przygotowania do realizacji wystawy Bogu i Ojczyźnie. Zrealizowane były kwerendy w kolekcjach kościelnych i muzealnych. Przygotowany został scenariusz i koncepcja aranżacji wystawy wraz z uzupełnieniem infrastruktury Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Październik 2017.
Złożyliśmy, w ramach Programu Ministra Kultury i Sztuki – Wspieranie Działań Muzealnych – wniosek o dofinansowanie wystawy “Bogu i Ojczyźnie”.
Dotacji, mimo odwołania, nie otrzymaliśmy.
Na fotografii obraz Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
Wystawa w rocznicę odzyskania Niepodległości, w 2018 r. – została otwarta.

Maj-Grudzień 2017.
Rozpoczęliśmy prace koncepcyjno-organizacyjne związane z przygotowaniem na rok 2018 wystawy – “Bogu i Ojczyźnie. Kościół w czasie odzyskiwania Niepodległości” obejmującej wiek XIX – po Bitwę Warszawską w 1920 r. Wystawa we współpracy z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz Archiwum Akt Nowych.

Maj-sierpień 2017.
Kontynuowaliśmy kwerendę związaną
z planowaną wystawą Vorago rerum, która ma pokazać najcenniejsze zabytki sztuki, pochodzące ze zbiorów muzeów diecezjalnych, świątyń, archiwów i skarbców kościelnych. Przeprowadziliśmy wstępne rozmowy
z Dyrekcją Zamku Królewskiego
w Warszawie, potencjalnym miejscem prezentacji wystawy.


Listopad-grudzień 2016.
11 listopada 2016 r. podczas uroczystości otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zostały zaprezentowane płaskorzeźby prof. Gustawa Zemły – “Wrota do przeszłości”, “Caritas”. Pokazany został także gipsowy portret Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przygotowaliśmy folder informacyjny, który był dostępny bezpłatnie. Przy tym przedsięwzięciu współpracowaliśmy z Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego.

Sierpień 2016.
We współpracy z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przygotowywaliśmy realizację wystawy malarstwa norweskiego artysty Hakona Gulvaga w Pelplinie. Projekt tymczasem nie doszedł do skutku.

Lipiec 2020.
Uruchomiliśmy demonstracyjną wersję strony internetowej poświęconej twórczości Prof. Wojciecha Sadleya.

Czerwiec-sierpień 2016.
Podjęliśmy przygotowania do realizacji wystawy eksponatowej pt. Vorago rerum, która zaprezentuje najcenniejsze przykłady sztuki ziem polskich, pochodzące ze zbiorów muzeów i skarbców diecezjalnych. Przeprowadziliśmy kwerendy w muzeach w Poznaniu, Wrocławiu, Siedlcach, Sandomierzu, Tarnowie, Płocku i Krakowie.

Czerwiec 2016.
Z okazji wystawy “Wrota Miłosierdzia. Rzeźby prof. Gustawa Zemły” przygotowaliśmy album. Wstęp napisał bp Michał Janocha; książka prezentuje jeden z cyklów płaskorzeźb G. Zemły pt. “Caritas”. Reprodukcje 15 płaskorzeźb drukowane są w naturalnej wielkości. W uzupełnieniu zobaczyć można także zdjęcia wybranych rzeźb, które pokazywane są na wystawie.

Czerwiec-listopad 2016.
W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zorganizowaliśmy wystawę – “Wrota Miłosierdzia”. Ekspozycja zaprezentowała cztery cykle płaskorzeźb Prof. Gustawa Zemły oraz interesujący wybór rzeźb kameralnych.

Kwiecień 2016.
W Pelplinie planowane jest powstanie stałej Galerii Sztuki Współczesnej przy Muzeum Diecezjalnym.
Fundacja Promocji Sztuk będzie w tym przedsięwzięciu brać udział. Dołączymy się do “komponowania” zbiorów Galerii.
Będzie to ważne miejsce na mapie polskiej kultury naszych czasów – stanie się wartościową ofertą dla licznie odwiedzających Pelplin turystów, miłośników piękna i sztuki z Polski i zagranicy, którzy odwiedzają najcenniejszy zabytek Pelplina – katedrę.

Kwiecień 2016.
Przygotowaliśmy jako depozyt do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie dwie rzeźby Prof. Stanisława Kulona.
W pelplińskiej katedrze, w krużgankach i w prezbiterium za ołtarzem głównym eksponowane są: “Pieta XX wieku” i “Chrystus w grobie”. Depozyt jest bezterminowy. Transport dzieł do Pelplina przeprowadziła firma Renesans Trans Exhibitions.
Na fotografii “Pieta XX wieku” – w pracowni Artysty.

Styczeń 2016.
Przygotowaliśmy demonstracyjną wersję strony internetowej dokumentującej twórczość Prof. Stanisława Kulona.

2015.
W lutym zdemontowaliśmy wystawę projektów Jerzego Nowosielskiego.
Staraliśmy się być aktywni w Internecie. Współpracowaliśmy Profesorami: Stanisławem Kulonem, Wojciechem Sadleyem i Gustawem Zemłą oraz Panią prof. Joanną Stasiak – kolekcja malarstwa śp. prof. Janusza Kaczmarskiego.

Grudzień 2014-luty 2015.
Zrealizowaliśmy wystawę prac Jerzego Nowosielskiego z okresu realizacji polichromii w kościele pw. Opatrzności Bożej w Wesołej k. Warszawy. Modele
i projekty przechowywane są w kolekcji prywatnej.
Na fotografii model-projekt prezbiterium w kościele w Wesołej – zrealizowany.

Październik 2014.
Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie wystawy rzeźb Prof. Jerzego Fobera pt. “Kto ma oczy do patrzenia, niech słucha”.
Projekt nie zyskał wsparcia i nie został zrealizowany.
Na fotografii jedna z rzeźb (fragment) prof. J. Fobera pokazywana na wystawie w Szymbarku w 2015 r.

Październik-grudzień 2014.
Fundacja była współorganizatorem wraz z Miastem Pelplin, Koncertów Czwartkowych w Muzeum Diecezjalnym.

Październik-listopad 2014.
Z Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej działającym przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego przygotowaliśmy w Muzeum Diecezjalnym wystawę płaskorzeźb i rzeźb prof. Gustawa Zemły.
Ekspozycja zainaugurowała sympozjum naukowe pt. “Badania nad sztuką sakralną XIX i XX wieku. Mesjanizm polski i martyrologia narodowa”.

Październik 2014.
Udostępniliśmy fotografie płaskorzeźb Prof. Stanisława Kulona (z cyklu “Świadectwo 1939-1946”) do książki Zofii Bladowskiej. Pozycja zawiera wspomnienia czterdziestu osób, w większości mieszkańców Lęborka i okolic, których losy rzuciły na daleką Syberię i stepy Kazachstanu.

Wrzesień-październik 2014.
Wystawa płaskorzeźb Prof. Stanisława Kulona w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej pt. “Świadectwo 1939-1946”.
Podczas wernisażu wystawy z udziałem JE Stanisława Kardynała Dziwisza, odbyła się także promocja książki Piotra Szubarczyka – “Czerwona Apokalipsa”, wydana przez Wydawnictwo AA i Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy. Książka jest ilustrowana płaskorzeźbami Prof. S. Kulona.

Czerwiec 2014.
We współpracy z Akademią Sztuk Pięknych podjęliśmy starania zmierzające do upamiętnienia Prof. Ireny Wilczyńskiej (1907-1978) – wybitnej artystki, pedagoga, wykładowcy.
W galerii Akademii Sztuk Pięknych zorganizowana miała być (w 2015 r.) wystawa prac prof. I. Wilczyńskiej. Z tej okazji planowane było wydanie albumu monograficznego. 
Projekt nie został zrealizowany.
Na fotografii jeden z obrazów prof.
I. Wilczyńskiej z cyklu “Bukiety”.

Czerwiec-grudzień 2014.
Prezydent Miasta Starogard Gdański i Fundacja Promocji Sztuk zaprosili na cykl koncertów muzycznych do Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim pt. „Kameralnie w Muzeum”.

Marzec-kwiecień 2014.
Wystawa tkanin Prof. Wojciecha Sadleya w gościnnym Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.

Czerwiec-sierpień 2013.
Wystawa płaskorzeźb i rzeźb Prof. Gustawa Zemły była pierwszą wystawą zorganizowaną przez Fundację.
Przygotowaliśmy także album, w którym znalazły się reprodukcje czterech cyklów płaskorzeźb w naturalnej wielkości.

Kwiecień 2013 r.
Powstała Fundacja Promocji Sztuk.
Jej celem jest promowanie i animacja wszelkich przejawów historycznej i współczesnej artystycznej działalności twórczej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promowanie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą,
b. promowanie młodych twórców,
c. działania na rzecz zabezpieczenia i konserwacji dzieł sztuki, szczególnie kolekcji pozostających w zbiorach prywatnych.
d. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów także zagranicznych,
e. organizowanie wystaw, koncertów,  wernisaży prac twórców w kraju i za granicą,
f. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturowej w systemie edukacji pozaszkolnej na wszystkich poziomach,
g. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.