Świadectwo 1939-1946

Cykl 33 reliefowanych, barwionych, sosnowych płaskorzeźb o wymiarach 45 x 81 cm powstał w 2013 r. Jest przejmującą artystyczną opowieścią o przeżyciach Autora, związanych ze zsyłką na Ural. Tytuły kolejnych płaskorzeźb pochodzą od prof. Stanisława Kulona.
1. Mój rodzinny dom. Sobiesko (5 km od Podhajec), woj. Tarnopolskie – Polska. 2. Moje podwórko. 1 IX 1939. Agresja niemiecka – II wojna światowa. 3. Sowiecka „razwiedka” – 17 IX 1939 r. 4. Czerwona (ZSRR) agresja – 17 IX 1939. Przyszłe ofiary Katynia. 5. Żydzi polscy witają „oswobodzicieli” – Stary Rynek – Podhajce. 6. Bandy ukraińskie mordują Polaków – “rezać Lachów”. 7. Noc: godz. 4,15 – 10 II 1940 r. “Matuszka otwieraj”. 8. Wywózka – “wypędzenie” – 10 II 1940 r.  9. Załadunek do bydlęcych wagonów – stacja Podhajce. 10. Wnętrze bydlęcego wagonu. 11. Słabych wyrzucano. 12. Końcowa stacja Mołotow (Perm) – odbieranie i palenie dokumentów. 13. Dalsza podróż ziłami 5. Słabych wyrzucano! 14. Dalsza podróż saniami w głąb lasów uralskich. 15. Wnętrze baraku – “posiołek”, baza. 16. „Lesoruby” – praca mężczyzn. 17. Praca kobiet – „Ubiju, kak sobaku”. 18. Małe ”lesoruby”. 19. Lasy uralskie – modlitwa naszych mam. 20. Ojciec ostrzy piły „lesorubom”. 21. Chrzest braciszka Olka – lasy uralskie. 22. Brat Józek doi krówkę. 23. Pogrzeb Olka – lasy uralskie. 24. Przeprowadzka z jednego “posiołka” na drugi – Ural. 25. Ostatnie widzenie się z Ojcem 26. Śmierć Mamy. 27. Jestem żebrakiem – “uchadi, ty, sobaka”. 28. Pierwszy posiłek w „Diet Domie” – Piesznigorod 7 km od Kudymkar – Ural. 29. „Wyścigi” po kosteczki –  “Diet Dom” – Ural. 30. Proszę o zaświadczenie, że jestem Polskiem – NKWD – miasto Kudymkar – Ural. 31. Symboliczne epitafium mojej rodziny – Ural. 32. Załadunek do „Polszy” – 8 III 1946 – Czortków – Ukraina. 33. Powrót do „Polszy”, Medyka – 19 III 1946 (na dzień imienin mojego brata śp. Józka).

Fotografie zostały wykonane w oświetleniu słonecznym.

Fotografie: Jacek Chromy